Další postup do NÁRODNÍHO KOLA

V dubnu a květnu proběhlo oblastní kolo přírodovědné soutěže „Evropské srdce“. Tato soutěž je určena pro tříčlenné týmy dětí z druhého stupně ZŠ (či primy až kvarty osmiletých gymnázií).

Základní kolo probíhá on-line formou. Studenti mají za úkol zodpovědět v časovém limitu 60 otázek z oblastí biologie, astronomie, fyziky, chemie a geografie. Našemu družstvu
ve složení Petr Myslík, Honza Kytka a Milan Klimeš se podařilo v Libereckém kraji zvítězit a postoupit do národního finále.

Gratulujeme a vítězům držíme palce v celostátním kole, které proběhne v Praze.
Mgr. Lenka Tulková