Divadelní představení pro primy a sekundy

V pátek 14. 6. měli žáci prim a sekund jedinečnou příležitost zhlédnout divadelní představení pro školy nazvané Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus.

Dva mladí herci zavedli studenty do různých částí Evropy. Začali v Anglii ukázkou ze hry W. Shakespeare Hamlet, pokračovali francouzským dramatikem Molliérem a jeho komedií Zdravý nemocný. Pak se přesunuli do Itálie a zahráli ukázku z komedie Sluha dvou pánů. Pro období romantismu si vybrali balkonovou scénu ze Cyrana z Bergeracu.

A poslední zastávkou bylo zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků. Celé představení bylo okořeněno různými replikami do řad diváků a narážkami na současné dění ve společnosti. Studenti a studentky se bavili a věříme, že si ukázky ze slavných divadelních her budou dlouho pamatovat.

Napsala Mgr. Naděžda Kadlecová