Studenti našeho gymnázia stráví akční prázdniny díky projektu City Bound Round Europe

Co je City Bound Round Europe?

Projekt City Bound Europe je sérií zábavně -vzdělávacích akcí pro mládež od 13 do 17 let, který je  podporován z grantu EU Mládež v akci, ubytování, strava i celý program jsou plně hrazeny z prostředků grantu, účastníci si hradí jen 50% nákladů na dopravu a registrační poplatek. (cena se pohybuje od 3000 – 8000Kč).Stále ještě zbývá několik volných míst!

·         Mezinárodní pobytové akce se konají  v zajímavých metropolích Evropy, jsou plné dobrodružných volnočasových aktivit a multikulturního poznávání.

·          Účastníky čekají outdoorové hry, workshopy a další činnosti, během kterých lépe poznají sami sebe a své vrstevníky z evropských zemí, s nimiž si zábavnou formou procvičí i angličtinu. Díky velmi dobrým zkušenostem s našimi studenty z projektu City Bound v Řimě jsme opět byli osloveni a byla nám nabídnuta možnost  navštívit o prázdninách krásná místa v Evropě.

·         Kam zamíří naši studenti v rámci tohoto projektu o prázdninách ? Celkem 15 studentů našeho gymnázia stráví aktivní týden  v Konstantě (Rumunsko), dále v Berlíně (Německo), v Athénách (Řecko)  a několik studentů odlétá  i naTenerife (Španělsko).

·         Program akce je založen na principu zážitkového vzdělávání a je veden zkušenými lektory.  Díky tomuto projektu studenti můžou navázat přátelství s mladými lidmi z Polska, Německa, Řecka, Španělska, Rumunska, Portugalskaa Itálie.Tento projekt pro Českou republiku zaštiťuje občanské sdružení Tmelnik, které si vybralo jako partnera pro tento region občanské sdružení Křišťálový klíč z Nového Boru www.tmelnik.cz. www.kristalovyklic.cz

·         Stále zbývá ještě několik volných míst, bližší informace u Mgr. Martiny Šimánkové (kabinet  č. 416)