Noční dobrodružství na EKO

Tento víkend se trojice kvartánů ve složení Ludvík Kašpar, Petr Paulík a Ondra Volejník zúčastnila národního kola Ekologické olympiády, které probíhalo ve středisku ekologické výchovy v Chaloupkách u Kněžic v kraji Vysočina. Sjela se sem vítězná družstva z 12 krajů.

Soutěž začala v pátek večer. Studenty nejprve čekala samostatná práce, kdy celou noc sledovali aktivitu nočního hmyzu a ptáků a jejich přizpůsobení se na tmu a šero, hledali příčiny otevírání a zavírání květů. Pozorování skončilo v 9 hodin ráno. Kdo čekal, že studenti budou po náročné noci odpočívat, ten se mýlil. Dopoledne zpracovávali výsledky nočního pozorování, aby mohli po obědě svoji práci obhájit. Odpoledne je čekala poznávačka „poslepu“,  poznávání  noční oblohy a test. Součástí olympiády byla i „malá noční maturita“, kdy si družstvo losovalo jedno z 10 témat (naši studenti zpracovávali téma fenologie). Po večeři soutěž pokračovala dalšími dvěma poznávačkami – nočních zvuků a nočního hmyzu. I když soutěž byla velmi náročná, naši žáci obsadili 6. místo v konkurenci týmů, které většinou tvořili studenti maturitních ročníků. Výsledné umístění v národním kole je vzhledem k věku našich studentů obdivuhodné, protože do této kategorie budou patřit až příští rok.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy

Mgr. Lenka Tulková