Tomáš Novotný skvěle reprezentoval ČR v Středoevropské matematické olympiádě!

Tomáš Novotný z letošní oktávy A je dlouholetým úspěšným řešitelem mnoha vědomostních soutěží, především matematických, fyzikálních a chemických. K jeho nejvýraznějším úspěchům patří především 1. a 2. místo v celostátní matematické soutěži Klokan a 3. místo v celostátním kole Logické olympiády. V matematické soutěži družstev Náboj byl opakovaně velmi výrazným členem úspěšného týmu naší školy, který v posledních dvou ročnících obsadil 4. a 6. místo v ČR.

Velmi dlouhý seznam by představoval výčet předních umístění Tomáše v krajských kolech. Často se jich účastnil nejen ve své kategorii, ale dokázal se prosadit i v konkurenci studentů z vyšších ročníků. Letos se poprvé zúčastnil celostátního kola Matematické olympiády kategorie A (mladší kategorie nemají celostátní kolo) a na základě svého úspěšného vystoupení získal nominaci do družstva ČR na Středoevropskou matematickou olympiádu (MEMO).
Velmi náročná soutěž se letos konala v maďarském městečku Veszprém ve dnech 22. – 28. srpna. Celkem se účastnilo 10 národních týmů, každou zemi reprezentovalo 6 středoškolských studentů. Každý student řešil osm úloh. Už jen samotná účast je mimořádným úspěchem matematických schopností každého z nominovaných.
V pořadí jednotlivců získal Tomáš 6. – 12. místo, za svůj bodový zisk obdržel stříbrnou medaili!!!
V soutěži družstev obsadilo družstvo ČR společně se Slovenskem 4. – 5. místo – podrobné výsledky jsou uvedeny v přílohách.

Blahopřejeme Tomášovi k jeho mimořádnému  úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy !

Mgr. Radomír Tulka