Moji milí přátelé z gymnázia,…

Ani nevím, co vám mám napsat po přečtení dopisu z ledna a po té, co jste mi poslali překrásné obrázky kavárny U Mary ze Studentského dne. Malá slova vděčnosti nemohou postihnout hodnotu toho, co jste pro mě udělali. Jsem skutečně velice hrdá na to, že mě podporujete a způsob, jakým shromažďujete peníze na mé vzdělání je obdivuhodný. Děkuji tímto vám všem za vše a ráda bych vyjádřila svou hlubokou lásku Veronice, učitelce, která vymyslela kavárnu U Mary. Děkuji za všechny dárky, které jste mi poslali.

Ve  svém dopise mi kladete spoustu otázek. Tedy zde jsou odpovědi.

Náš školní rok začíná první týden v červnu a závěrečné zkoušky skládáme na konci března následujícího roku. Pak následují letní prázdniny v dubnu a květnu. V říjnu máme krátké prázdniny, které trvají 15 dnů.

Vyučování začíná v 9.45 a končí v 16.30 hod ve všední den s hodinovou přestávkou na oběd. V sobotu máme školu jen dopoledne. Obvykle máme šest hodin každý den, protože máme jen šest předmětů a dvakrát týdně máme tělocvik a pracovní vyučování.

Ve volném čase hrajeme různé hry a sportujeme. Sbor ve škole nemáme, ale já zpívám ve sboru v kostele. Naše škola má připojení k Internetu, ale já přístup nemám.

Jsem ráda, že vám mohu napsat, že jsem úspěšně složila závěrečné zkoušky a postoupila do dvanáctého ročníku. Tento školní rok budu skládat další důležité zkoušky, a proto se musím hodně učit, abych dosáhla těch nejlepších výsledků. Ještě jednou tedy děkuji vám všem za to, že mi to umožňujete. Taky bych vám chtěla napsat, že jsem se zúčastnila taneční soutěže a skončila jsem na prvním místě.

V dubnu jsem si užila čtyři dny na táboře, který  organizuje naše komunita. Tentokrát přijeli odborníci z Bangaloru s úplně jiným programem. Měli jsme sexuální výchovu, dále jsme se zabývali našimi cíli do budoucna, porozuměním a zodpovědností vůči našim rodičům, církvi, komunitě. Vyprávěli jsme si také o tom, jak je důležité pomáhat druhým.

Jsem si jista, že po dlouhé a tuhé zimě jsme si užili slunce a vaše letní prázdniny se vydařily. Přeji vám, abyste si užili mnoho legrace.

Věřím, že mi napíšete, až začne nový školní rok.

Svůj dopis uzavírám s myšlenkami na vás všechny a s láskou, kterou k vám chovám. Přeji vám mnoho úspěchů v novém školním roce a těším se na vaši odpověď.

Vaše milující kamarádka

Prathibha Mary