Učme se podnikat

 

 

 

Gymnázium v České Lípě je partnerem projektu "Učme se podnikat!"

Žáci 3. ročníku a septim se ve školním roce 2013/14 v rámci společenskovědního semináře zapojí do aktivit zaměřených na problematiku ekonomické a finanční gramotnosti:

– základy podnikání
– základní principy fungování trhu
– marketingové strategie
– řízení podniku
– základní principy účetnictví
– produkty peněžního a bankovního trhu
– nástroje pro rozvoj podnikání

S vybranými kapitolami z dané problematiky budou seznamováni také žáci ostatních tříd v rámci předmětů občanská výchova a základy společenských věd.

Bližší informace o projektu naleznete na www.ucmesepodnikat.cz