Být úředníkem není taková nuda

Nabízíme zajímavý příspěvek našeho studenta V.B Petra Paulíka, který v červenci  pracoval na libereckém krajském úřadu:

Vzhledem k tomu, že jsem si chtěl zpestřit letní prázdniny a baví mě biologie, rozhodl jsem se absolvovat týdenní stáž na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje.

Během této stáže jsem zjistil, že být úředníkem není tak nudné, jak se na první pohled může zdát. Mezi činnosti, které pracovníci odboru ŽP vykonávají, totiž patří i terénní výjezdy, kterých jsem se také zúčastnil.  Dozvěděl jsem se, jak v praxi vypadá závěrečná pochůzka při schvalování lesních hospodářských plánů, byl jsem zasvěcen do procesu posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assesment) v Krkonoších či absolvoval zajímavou pochůzku kontroly hraničníků několika přírodních rezervací nedaleko Jítravy na Liberecku, kde jsem měl možnost procvičit své znalosti ze zoologie při nálezu mloka skvrnitého a skokana hnědého.

Také mě překvapilo, jak složité je pro právnické osoby nakládání s odpady. Společně s inspektorem České inspekce životního prostředí jsem se vydal do jedné liberecké firmy kvůli schválení stacionárního zdroje znečištění.

Za neopakovatelnou zkušenost a ochotu proto děkuji zejména vedoucí odboru Ing. Jaroslavě Janečkové, ale i jejím dalším kolegům. Děkuji i škole za umožnění této stáže.

Petr Paulík