EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – HARMONOGRAM

Studenty vyššího gymnázia tímto zveme na akci, jejímž prostřednictvím si ve čtvrtek 26. 9. v rámci Evropského dne jazyků budou moci připomenout, proč je důležité studovat cizí jazyky, jaké možnosti se jim se znalostmi jazyků otevírají, a dále se dozvědět spoustu zajímavých informací o studiu a pobytech v cizině díky zkušenostem našich bývalých i současných studentů a hostů. Zástupců Britské rady se dále budou moci vyptat na cokoli, co souvisí se zkouškami a certifikáty v angličtině, zástupců Fulbrightovy komise pak na možnosti a financování studia v USA. Současně si v rámci této akce budou moci zažádat o kartu ISIC či zakoupit revalidační známku na další rok.

Akce, které jsme připravili a o nichž budou všichni studenti vyššího gymnázia informováni svými vyučujícími cizích jazyků, proběhnou ve čtvtrtek 26. 9. dopoledne, a to namísto výuky v době od 10.55 – 13.30, tedy v průběhu 4. až 6. vyučovací hodiny. Rozpis jednotlivých aktivit a prezentací najdete ZDE. Každý student si dle svých zájmů vybere jednu akci v každé výše zmíněné vyučovací hodině a svoji přítomnost na těchto akcích potvrdí svým podpisem na prezenčních listinách.

Pevně věřím, že naše studenty jednotlivé akce zaujmou a že program, který jsme pro ně připravili, se jim bude líbit a pomůže jim zodpovědět řadu otázek ohledně cizích jazyků, neboť…

WE LOVE LANGUAGES – NOUS AIMONS LES LANGUES – WIR LIEBEN SPRACHEN – AMAMOS IDIOMAS

Mgr. Jana Triguinho a všichni učitelé cizích jazyků