Studentské parlamentní volby na naší škole

Dne 2. října 2013 jsme se připojili k projektu Studentské předčasné parlamentní volby 2013, který uspořádala společnost Jeden svět na školách a Člověk v tísni. Tato akce slouží jako výzva mladým k politické participaci. Volit mohli přijít studentky a studenti od 15 let. Od volební komise získali hlasovací lístek s výčtem kandidujících politických stran, za plentou poté zakroužkovali svou volbu a lístek vhodili do volební urny. Mohli si tak vyzkoušet celý proces voleb nanečisto.

Voleb se zúčastnilo celkem 107 našich studentů z možných 303. Bohužel 3 odevzdané hlasovací lístky byly neplatné. Volební komise ve složení Mirka Jonášová, Jakub Lípa a Ota Kapoun (všichni ze třídy VI.A) pečlivě kontrolovala správný průběh voleb a po jejich skončení také provedla sčítání hlasů.

A koho bychom poslali do Poslanecké sněmovny? Nutnou hranici 5% by překročily pouze čtyři politické strany.

1.      TOP 09 (28 HLASŮ)

2.      Česká pirátská strana (24 hlasů)

3.      ANO 2011 (11 hlasů)

4.      KSČM (10 hlasů)

Celostátní výsledky studentských voleb můžete zjistit zde:

http://www.novinky.cz/domaci/315118-studentske-volby-vyhrala-top-09-tesne-za-ni-skoncili-pirati.html

Za několik týdnů zjistíme, jak moc se hlasování studentů lišilo od výsledků skutečných parlamentních voleb, které nás čekají na konci října.

Lenka Česenková