Virtuální realita se stala skutečností – Poláci z eTwinningu navštívili Gymnázium Česká Lípa

Po loňském projektu s polskou školou  se naši virtuální partneři rozhodli navštívit své kamarády a prohlédnout si i město. Skupina 15 studentů a dvou pedagogů ujela osm set kilometrů, aby mohli strávit v České Lípě a okolí dva krásné dny.

Návštěva začala dne 1. října v budově Gymnázia Česká Lípa. Studenti si prohlédli školu v doprovodu Aničky Šulcové, která bravurně zvládla provádět polské kamarády v anglickém jazyce. Potom se všichni odebrali do učebny hudební výchovy, kde po slavnostním uvítání hostů paní ředitelkou proběhl koncert na počest naší návštěvy. Po vystoupení mladších studentů zahrála kapela školy, složená ze starších studentů. Koncert měl veliký úspěch a Poláci nás dokonce požádali o fotografii kapely s autogramy, kterou by si chtěli vystavit ve své škole.

Po koncertu následovala společná hodina Čechů a Poláků, při které plnili úkoly ve smíšených skupinách a museli se společně domlouvat anglicky. Naše děti, ačkoliv byly o dva roky mladší, statečně prezentovaly své skupiny a nezůstaly pozadu za staršími studenty z Polska.

Odpoledne si skupina Poláků prohlédla Českou Lípu s výkladem historika školy Martina Aschenbrennera a celý program byl zakončen návštěvou českolipského aquaparku. Zde Poláci obdivovali množství dětí, které umí plavat, protože v Polsku neexistují povinné hodiny plavání na základních školách.

Další den strávili Poláci v Liberci, kde se podívali do ZOO a zasoutěžili si v IQparku v Babylonu. Celá návštěva se vydařila a Poláci, kteří pocházejí z malého městečka Lubartow poblíž Varšavy, byli nadšeni, že mohli na vlastní oči vidět to, co znali pouze z projektu eTwinningu. A tak se virtuální realita přenesla přes vzdálenost osmi set kilometrů do skutečnosti.

Mgr. Naděžda Kadlecová