Nenech sebou zametat!

Ve dnech 18. až 20. října se Markéta Michalová a Mirka Jonášová ze sexty A zúčastnily školení nových lektorů projektu Nenech sebou zametat! Cílem akce je seznámit mládež s Úmluvou o právech dítěte, poučit je o šikaně a  kyberšikaně.

V pátek se konala beseda v senátu PČR se stínovým ministrem Marcelem Chládkem, ve volném čase si prohlédly Valdštejnský palác. K večeru už se konal první workshop, na kterém byly obeznámeny s projektem a zároveň se učily, jak workshop vést.

Druhý den se už zúčastnily workshopů o samotné Úmluvě, šikaně a kyberšikaně, připravovaly se na nedělní zkoušku a večer vyrazily do města, kde právě probíhal Festival světel, a tak viděly nádherné efekty na kostele sv. Ludmily na náměstí Míru. Do noci se učily na závěrečnou zkoušku.

„V neděli se nám vstávalo opravdu těžce, ale i přes značnou nervozitu jsme všichni prospěli a získali certifikát. Těšíme se, až se znovu setkáme na rozšiřujícím školení, během něhož zavítáme i do centra Linky důvěry,“ prozradila na závěr Markéta.