Vyhlašujeme školní kolo nové soutěže – České lingvistické olympiády!

Zveme všechny zájemce – studenty vyššího stupně gymnázia – k účasti ve školním kole České lingvistické olympiády, která tvoří součást Mezinárodní lingvistické olympiády. Nejsou třeba žádné speciální jazykové znalosti, pouze schopnost logicky uvažovat, analyzovat a kombinovat.

Bližší informace či ukázkové úlohy z národního kola (úlohy pro školní kolo jsou jednodušší) naleznete na www.lingol.cz.

Školní kolo se bude konat 18. 11. 2013 (v pondělí) 3. a 4. vyučovací hodinu (na řešení úloh je 90 minut).

Přihlásit se můžete buď osobně u Mgr. Hany Malíkové (kab. č. 216), nebo e-mailem na adresu malikovah@gym-cl.czdo 14. 11. 2013 (do čtvrtka).

Mezinárodní kolo lingvistické olympiády se v letošním školním roce koná v Pekingu smiley !