Obchůdek U Mary

Dne 7. 11. 2013 se konaly třídní schůzky s rodiči. Ve vestibulu školy čekalo na rodiče překvapení. Charitativní obchůdek U Mary. V tomto školním obchůdku jste si mohli zakoupit překrásné upomínkové předměty a bižuterii, o kterou se již tradičně postarala studentka tercie B Katka Hrdinová.

Celou akci řídila velice profesionálně paní Mgr. Veronika Vosálová, která je zakladatelkou cukrárny U Mary/ každoročně otevřené během Studentského odpoledne. / O prodej se staraly studentky tercie B, které obětovaly svůj volný čas a zůstaly ve škole do pozdních večerních hodin. I jim patří veliký dík.

Ve čtvrtek dne 14. 11. během Studentského odpoledne si můžete všechny neprodané věci prohlédnout a zakoupit v učebně německého jazyka paní Mgr. Vosálové. Kromě již zmíněných předmětů zde bude též celá řada vynikajícího cukroví a koláčů, které pečou obětavé studentky doma a tím přispívají na studium naší adoptivní dívky Mary z Indie.

Ještě jednou veliký dík paní Vosálové a paní Mgr. Mlynářové, která do obchůdku přispěla úžasnými malovanými kameny, a všem, kteří si něco přijdou koupit a přispějí tím na dobrou věc.

Mgr. N. Kadlecová

{gallery}Mary_obchod:::0:0{/gallery}