Projekt : Young MEPs for Democracy

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Young MEPs for Democracy, sedm studentů z vyššiho gymnázia se od 6. dubna do 12. dubna 2014 zúčastní simulace zasedání pracovní skupiny Evropského parlamentu v Lotyšsku. Po sedm dnů 74 mladých lidí ze šesti rozdílných evropských zemí přednese své návrhy týkající se ožehavé otázky sociální inkluze.Z každé země budou během hlasování vybráni dva zástupci, kteří se zúčastní opravdového zasedání pracovní skupiny zaměřující se na řešení tohoto problému v Bruselu

Gymnázium v České Lípě se stalo druhým českým partnerem projektu spolu s občanským sdružením Tmelniík..Bylo vybráno 7 studentů našeho gymnázia , další studenti budou vybráni z gymnázia v Mělníku. Tato skupina bude vyslána na setkání mladých lidí v Lotyšsku, náklady na pobyt budou hrazeny z prostředků grantu, studenti se budou podílet pouze částečně na dopravě.

Časový harmonogram projektu:

1.říjen – listopad 2013 výběr účastníků projektu

2. prosinec – únor 2014 setkání účastníků, příprava prezentace

3. duben 2014 – skupina mladých lidí z České republiky odjede na setkání do Lotyšska (6.4. – 12.4. 2014)

– v průběhu zasedání budou vybráni dva nejlepší řečníci z každé země, kteří se v květnu setkají se zástupci Evropské komise pro kulturu , vzdělávání a mládež.

4. květen 2014 – setkání mladých lidí a zástupci Evropské komise v Bruselu

5. červen – srpne 2014 – evaluace projektu

Přínos pro naše studenty:

Procvičení komunikace v anglickém jazyce, navázání přátelství a kontaktů s mladými lidmi z celé Evropy, směřování mladých lidí k převzetí aktivní odpovědnosti při řešení ožehavých témat. V neposlední řadě určitě i spousta legrace a nezapomenutelných zážitků. Tento projekt je zúročením naší skvělé spolupráce s občanskými sdruženími Tmelníkem( z Mělníka) a Křišťálovým klíčem (z Nového Boru), díky kterým se studenti nižšího gymnázia v loňském a letošním školním roce vypravili poznat celou řadu zajímavých míst v Evropě.

Mgr. Martina Šimánková, koordinátorka projektu na gymnáziu