V národním kole projektu Municipalita nás reprezentovala Adéla Česenková

21. – 22. 11., v Praze, v Americkém centru a Poslanecké sněmovně, soutěžilo 21 studentů středních škol, vybraných z celé republiky. Šest nejlepších získalo stáž v Parlamentu. Adéla získala stáž v Centru místního rozvoje a nabídku ke spolupráci při organizaci dalšího pokračování soutěže.

Municipalita je dlouhodobý projekt zaměřený na zlepšení informovanosti a zapojování občanů do správy věcí veřejných na místní úrovni. První ročník byl pojatý jako soutěž pro střední školy. V prvním kole studenti zpracovávali test zaměřený na zákon o obcích, fungování místní demokracie, korupční kauzy a museli napsat esej na zadané téma. Na základě výsledků prvního kola postoupilo celkem 21 studentů.

Druhé finálové kolo se uskutečnilo ve dnech 21. a 22. listopadu formou dvoudenního semináře v Praze, v Americkém centru. Po úvodním teambuildingu následoval intenzivní cyklus přednášek a seminářů na téma místní samosprávy a jejího studia, korupce a téma místního rozvoje a využívání dotací.

Na závěr prvního dne proběhlo simulované jednání zastupitelstva, kde účastníci intenzivně jednali 5 hodin, ve snaze dobrat se kompromisu ohledně všech sedmi bodů programu zasedání zastupitelstva fiktivního města Chmelov. Zasedání řídil pan poslanec Mgr. Petr Gazdík v roli starosty.

Jako lektoři se na finále podíleli: PhDr. Petr Jüptner, PhD., ředitel Institutu politologických studií FSV UK, Nicholas Von Mertens, ředitel Amerického centra, Mgr. et Mgr. Vilém Řehák, tajemník Centra pro regionální rozvoj, Mgr. Martin Kameník, předseda Oživení, Ing. Janusz Konieczny, projektový manažer Nadačního fondu proti korupci a Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv. 

Jak podotýká Václav Kříž, hlavní organizátor: „Vzhledem k náročnost prvního kola jsme očekávali, že studenti budou disponovat určitým stupněm znalostí a schopností, nicméně realita předčila všechna naše očekávání. Všichni finalisté byli bez výjimky aktivní od první minuty a projevovali obsáhlé znalosti, což při obdobných projektech nebývá úplně zvykem. Vybrat ty nejlepší pro nás bylo následně nesmírně obtížné.“

Projekt Municipalita je koncipován jako osvětová akce, která má za úkol ukázat lidem, že podílet se na místní politice je nejen právo, ale svým způsobem i povinnost každého občana, a že se jedná o činnost, kterou mnozí z nich již nevědomky vykonávají.

Hlavním organizačním partnerem Municipality byli Mladí demokraté,záštitu poskytl Mgr. Petr Gazdík, předseda STAN a Velvyslanectví USA v Praze, partnery byly Institut politologických studií FSV UK, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Nadační fond proti korupci, Oživení, o.s. a Sdružení místních samospráv. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu Mládež v akci.