Školní kola olympiád v cizích jazycích

termíny soutěží:

Francouzský jazyk

 

Pondělí 28. 1. 2014 od 12 hodin kategorie A1, A2, B1, B2 (kat. A je pro ZŠ a odpovídající ročníky víceletých G, B je pro SŠ, 1 pro žáky s max. 3 lety výuky jazyka)

 

Porota – Mgr. E. Angolaresová, Mgr. H. Malíková, Mgr. J. Pěčová

 

Přihlašujte se u vyučujících francouzského jazyka

 

Anglický jazyk

 

Pondělí 3.2.2014 od 12.00 hod – kategorie IA (prima, sekunda)

Porota – Mgr. N. Kadlecová, Mgr. M. Šimánková

 

Středa 5.2.2014  od 13.00 hod – kategorie IIA (tercie, kvarty)

Porota – Mgr. N. Kadlecová, Mgr. J. Triguinho

 

Středa 15.1.2014  od 13.00 hod – kategorie III.A (1.A – 3.A, kvinty, sexty, septimy)

Porota – Mgr. D. Gebauerová, Mgr. J. Poštolka, Mgr. P. Švajdová

 

V jednotlivých kategoriích se přihlašujte u svých vyučujících angličtiny, požadavky, případně témata budou také u nich k dispozici.