Loučení se starým rokem v hodinách angličtiny na nižším gymnáziu

Každá třída pojala loučení se starým rokem jinak. Sekunda si připravila českou koledu za doprovodu hudebních nástrojů, kterou věnovala partnerským školám v projektu etwinningu. Veliké poděkování patří paní učitelce Veronice Barákové, která koledu s dětmi nacvičila.

V pátek v hodině anglického jazyka si studenti mohli vyzkoušet znalosti z vánoční tématiky anglicky mluvících zemí a získat drobné ceny.

Studenti a studentky primy oslavili konec roku ve středu vánočním kvízem o ceny a  koledami, které zná každý, kdo se učí anglicky.

Mezi hlavní ceny patřily „crackers“, které patří na vánoční stůl ve Velké Británii. Když zatáhnete za ty velké papírové trubičky, ozve se malá rána a uvnitř vás čeká papírová čepice, hračka a vtip.

Na závěr si primáni zazpívali Auld lang Syne a vyzkoušeli si řetěz z rukou, který symbolizuje přátelství a lásku k bližnímu. Tuto píseň zpívají v anglicky mluvících zemích o půlnoci na Silvestra.

Mgr. N. Kadlecová