ZÁJEZD DO ANGLIE – INFO PRO PŘIHLÁŠENÉ STUDENTY

Ke dni  10.1.2014 je zájezd naplněn, další zájemci se mohou hlásit pouze jako náhradníci!

Upozorňuji všechny přihlášené studenty, kteří si stále nevyzvedli v kabinetě č. 422 Cestovní smlouvu a pokyny k zájezdu, aby tak neprodleně učinili – jinak bude jejich rezervované místo přenecháno náhradníkům!!!

Smlouvu je potřeba vyplnit, podepsat (na obou listech) a obratem přinést zpět. Před odevzdáním si poznamenejte číslo účtu, na který je potřeba zájezd uhradit, včetně vašeho variabilního symbolu, dále datum splatnosti a výši jednotlivých splátek.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na telefonu 603 823 923 nebo na mailové adrese triguinhoj@gym-cl.cz.

Jana Triguinho