Vynikající výsledek Gymnázia Česká Lípa v programu Excelence 2013

Excelence je programové hodnocení středních škol vyhlášené MŠMT podle výsledků žáků v soutěžích. V loňském kalendářním roce proběhl třetí ročník tohoto programu, tedy Excelence SŠ 2013. Školy mohly získávat body za umístění svých žáků na předních místech v krajských či vyšších kolech soutěží a na základě celkového počtu získaných bodů jsou přidělovány též finanční dotace.

V těchto dnech byly na webových stránkách  MŠMT zveřejněny výsledky. Mezi 366 středních škol bylo rozděleno celkem přesně 19 999 982 korun. A toto vyhodnocení je pro naši školu vynikající: Gymnázium Česká Lípa obdrží finanční odměnu ve výši 226 850 Kč. Podařilo se nám tedy nejen zopakovat úspěch z minulého ročníku Excelence, kdy jsme získali 205 020 Kč, ale svůj výsledek jsme díky systematické práci našich učitelů s nadanými žáky ještě zlepšili. Mezi školami Libereckého kraje jsme se stali nejúspěšnější školou v tomto programu zapojenou (celkem z 12 SŠ, které nějakou dotaci za výsledky svých žáků dostaly). Z  celkového přehledu vyplývá též skutečnost, že pouze 17 škol z celé republiky získalo částku převyšující 200 000 Kč. Z nich pouhých  12 škol dosáhlo částky vyšší než naše gymnázium.

Z nemalé finanční odměny máme pochopitelně velkou radost, navíc toto hodnocení ukazuje, že v konkurenci mezi ostatními školami v  kraji je naše gymnázium na výborné úrovni. Na skvělém výsledku se podílela přední umístění v soutěžích spojených s řadou předmětů  počínaje matematikou a fyzikou, kde dva naši žáci dosáhli vynikajících výsledků i v mezinárodních kolech, a dále chemií, biologií přes cizí jazyky až k programování či zeměpisu.

Celkové výsledky jsou uvedené na webových stránkách MŠMT – konkrétně zde:

http://www.msmt.cz/file/32950/

Mgr. Helena Paszeková

statutární zástupkyně ředitele školy