Vynikající hudebníci na našem gymnáziu

Mezi mimoškolní aktivity našich studentů patří především hudební vzdělání. Českolipská ZUŠ poskytuje mladým lidem jedinečnou možnost, jak se seznámit s hudbou a zamilovat si ji. V letošní sekundě se sešlo více než sedmnáct studentů a studentek, kteří hrají na různé hudební nástroje.

Protože se projekt eTwinningu v této třídě zabývá mimoškolní činností, rozhodly se dívky Terka Nemčoková, Lucka Myslíková, Míša Melichová , Jana Slavíková a Kristýna Pröllerová natočit film o své hudební škole a poděkují tímto svému učiteli – panu Pavlu Hricovi, kterého si velice váží. Celý film je komentován anglicky a dívky přesvědčily i další děti z hudební školy, aby se ve filmu anglicky představily. Film stojí určitě za zhlédnutí. Poděkování patří dívkám ze sekundy A.

Mgr. N. Kadlecová