Školní kola zeměpisné olympiády

V úterý 28.1. se uskutečnila školní kola zeměpisné olympiády. Nejprve se do řešení zěmepisných otázek s atlasem i bez něho pustili žáci nižšího gymnázia.

V kategorii A (prima) i v kategorii B (sekunda) se zúčastnila vždy celá třída, do kategorie C společné pro žáky tercií a kvart se zapojilo 22 studentů, celkový počet byl 78 žáků z nižších tříd gymnázia. První dva z každé kategorie, tj. Hluštíková Bára, Pelda Miroslav, Slavíková Jana, Zátka Josef, Vosála Ondřej a Bínová Andrea, budou za týden v úterý 18.2. reprezentovat naši školu v okresním kole. Mnoho úspěchů jim přejí jejich vyučující, a sice Mrázová Hana, Mlynářová Jana a Mestek Antonín.

O týden později čekaly nesnadné úkoly na žáky vyšších tříd (kvinty až oktávy, 1.A až 4.A) gymnázia, kteří tvoří jedinou kategorii D. Sladké odměny i věcné geografické ceny si v konkurenci 33 žáků nakonec odnesli Martin Chýle, Cedrik Horčička a Petr Fišer, kteří spolu s dalšími 11 žáky budou zastupovat českolipské gymnázium v okresním kole, jež se uskuteční v našich prostorách.

VÝSLEDKY