Co nového na španělštině?

Zapojili jsme se do celostátní soutěže "Mi ciudad favorita", jejímž cílem bylo představit město z některé španělsky mluvící země.  Soutěžící si tedy nejprve museli sami vyhledat a nastudovat potřebné informace, tyto zpracovat do podoby prezentace a také si samozřejmě připravit průvodní slovo na 3 až 5 minut.  To vše ve španělském jazyce!

Samotná soutěž proběhla v úterý 11. února, v útulných prostorách divadla pražského Gymnázia Nad Alejí, takže soutěžící měli možnost si vyzkoušet své umění před plným divadelním sálem a odměnou za jejich svědomitou přípravu a také statečnost jim byl vždy hlasitý potlesk. Porota hodnotila nejen mluvený projev soutěžícího, ale také zpracování prezentace v PowerPointu a zvládnutí vlastní projekce na PC.

Všechny prezentace byly pečlivě připravené, zajímavé a poutavé. Naši školu zdařile reprezentovaly Alena Brabencová (kategorie ZŠ a nižší stupeň gymnázií) a Michaela Plechatá (kategorie SŠ).  Děkujeme!