Michal Říha druhý v krajském kole Soutěže v angličtině!

V pátek 28. března 2014 proběhlo v Liberci krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce. Naši školu v něm skvěle reprezentovali Michal Říha ze VII.A a Livia Lakatošová ze VI.A.

Vítězové a druzí z okresních kol absolvovali poslechový test, v němž jednu ze tří částí slyšeli pouze jednou bez opakování. Poté prošli dvěma dvoučlennými komisemi, které testovaly mluvní dovednosti jednotlivých kandidátů. U první komise, jejíž součástí byl rodilý mluvčí, museli studenti prokázat své schopnosti řešit komunikační situaci, a to vše bez jakékoliv předchozí přípravy.  U druhé komise měli kandidáti čas na pětiminutovou přípravu, aby posléze vyjádřili svůj názor na dané téma.

V konečném součtu bodů se náš Michal Říha umístil o pouhou polovinu bodu za letošní vítězkou a s obrovským náskokem před v pořadí třetím. Porota velmi kladně hodnotila Michalův zcela přirozený projev, jeho jazykové i komunikační dovednosti a velmi vyspělý životní postoj. Michal se svým druhým místem stal náhradníkem do národního kola Soutěže v anglickém jazyce.

Pozadu nezůstala ani naše druhá zástupkyně, Livia Lakatošová, která v konečném pořadí obsadila vynikající čtvrté místo.

Oběma studentům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr.Petra Švajdová