Úspěch studentek z kvarty A v Liberci

Dne 2. 4. 2014 proběhlo krajské kolo v olympiádě anglického jazyka v Liberci. Naši školu reprezentovaly dvě studentky z kvarty A, Alena Brabencová a Anička Šulcová.

V Liberci se sešli ti nejlepší z každého okresu Libereckého kraje a konkurence byla skutečně velká. Dopadli jsme velice dobře. Alena obsadila druhé místo a Anička byla třetí. Obě dívky reprezentovaly školu výborně a patří jim náš dík.

Mgr. Naděžda Kadlecová