Hydrometeorologická stanice Kočkov

Dne 15. 4. 2014 obě kvarty navštívily meteorologickou stanici Kočkov  v Ústí nad Labem v rámci zeměpisné výuky o České republice.

Třídy navštívily centrum prognózy počasí a centrum měření meteorologických prvků speciálními přístroji. Dnes už se nejedná pouze o klasickou meteorologickou budku, práce meteorologů je stále více nahrazována nejrůznějšími snímači, lasery a počítači. Pozemek u stanice byl přístroji zcela zaplněn včetně kontroly emisí.

Škoda jen, že počasí nám nepřálo.

Jana Mlynářová, Hana Mrázová