Květinový den 14. 5. 2014

Zakoupením kytičky studenti a zaměstnanci školy opět podpořili tradiční veřejnou sbírku Ligy proti rakovině. Letos je zaměřena pozornost na rakovinu plic. Statistika předkládá nemilosrdná čísla – 6 500 nových onemocnění ročně! Za finanční pomoc na boj s rakovinou všem patří poděkování.
Pochvalu si zaslouží také organizátorky akce ve škole Viktorie Pechrová, Sabina Tlatlová ze sekundy a Markéta Michalová, Eliška Kejklíčková ze sexty A.