Skvělý výsledek v krajském kole BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Ve čtvrtek 15. dubna  proběhlo v Liberci krajské kolo biologické olympiády kategorie D. Gymnázium  tentokrát reprezentovalatrojice dívek. Lucka Myslíková (II.A) obsadila skvělé 2. místo, Adéla Sztoláriková (II.A) 3. místo. Obě se tak mohou o prázdninách zúčastnit  „Letního odborného soustředění vítězů krajských kol BIO v Běstvině“.  Neztratila se ani Martina Rychtaříková (I.A) , která skončila na 6. místě.
Hned následující den se konalo krajské kolo  kategorie C. Pěkného výsledku dosáhnul Ondra Vosála, který obsadil 5. místo.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Lenka Tulková