Hry bez hranic za hranicemi ČR, které posunou hranice tvých schopností

Pobytové akce neformálního vzdělávání pro mladé lidi hrazené  z fondů EU

Díky spolupráci mezi mělnickým  občanským sdružením  Tmelník  a Gymnáziem v České Lípě vycestovalo v minulém školním roce  15 studentů  z nižšího a vyššího stupně gymnázia  do zahraničí, kde se zúčastnili celé řady projektů. (City Bound, Young MPs). Předmětová komise cizích jazyků tyto aktivity bude podporovat i nadále, protože tyto pobyty nepřináší pouze  možnost  zlepšení komunikace  v anglickém jazyce, ale i možnost poznat evropské země a v neposlední řadě navázat přátelství s mladými lidmi z celé Evropy.

Jaké projekty jsou připraveny pro studenty z nižšího gymnázia pro tento školní rok?

Studenti tercií a kvart mají opět možnost se zúčastnit projektů City Bound, které tento rok budou probíhat v Athénách, na Tenerife a v Berlíně. Informace o způsobu přihlášení na tento projekt budou studentům dány během hodin anglického jazyka. Kontaktní osobou pro nižší gymnázium je Mgr. Martina Šimánková.

V současné době  se čtyři studenti z kvart připravují na projekt Bridging Youth Through Sport, který proběhne od 30. 10. do 5.11. 2014 ve Valletě na Maltě. Naši studenti zažijí akční týden s lidmi z Itálie, Turecka, Palestiny, Litvy, Bulharska, Chorvatska, Estonska a Francie. Tento projekt je zaměřen na poznávání nových kultur a sportování.

Jaké projekty jsou připraveny pro studenty z vyššího gymnázia?

I letos mělnické sdružení pořádá celou řadu akcí, kterých  se můžou zúčastnit i naši studenti starší 18 let. Pokud se chtějí zúčastnit i mladší studenti, je nutno se na podmínách této možnosti domluvit přímo se zástupci Tmelníku. Naše gymnázium tyto výjezdy bude podporovat. Pokud student donese písemný souhlas rodičů s vycestováním na  zahraniční projekt, bude třídním učitelem uvolněn. Bližší informace o aktuální nabídce projektů jsou na Facebooku Tmelníku. Tyto akce plné zábavy a poznávání jsou spolufinancovány EU, náklady na účastníka jsou proto jen v řádech stokorun (včetně ubytování, cesty i kompletního zajištění akce). Pro ilustraci uvádím následující akce, které byly v poslední době vyhlášeny na Facebooku Tmelníku jako událost:

CMS SOCIAL JUSTICE FOR ALL
Téma: problematika sociální spravedlnosti, zlepšování práce s mládeží
Výmar (Německo)
17. 11. – 23. 11. 2014

YE YES – Young Social Enterpreneur
Téma: sociálně odpovědné podnikání, rozvíjení kompetencí
Busteni (Rumunsko)
7. 12. – 16. 12. 2014

TC ADVENTURE THROUGHT THE LENS
Téma: práce s hendicapovanou mládeží, fotografování
York (Velká Británie)
15. 2. – 21. 2. 2015

Jak se přihlásit:  zde: https://www.facebook.com/events/653432584721689/

 Pro aktivní zájemce, kteří mají zájem  získávat i další exkluzivní nabídky, je tu diskusní skupina: https://www.facebook.com/groups/573777939343836/

Pokud  Vás tato nabídka projektů zaujala, podívejte se na Facebook Tmelníku  a v případě, že budete potřebovat více informací, můžete kdykoliv napsat e-mail na lenka@tmelnik.cz . Vzhledem k tomu, že všichni studenti z našeho gymnázia si na všech těchto projektech vedli výborně, máte velikou šanci, že budete vybráni.

Za předmětovou komisi cizích jazyků  Mgr. Martina Šimánková