Naši studenti skládají zkoušku FCE

Úroveň jazykových znalostí a dovedností dnešního studenta gymnázia by se měla pohybovat  na úrovni  B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages), kde je tato úroveň definována takto:

Stupeň B2 – Samostatný uživatel: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Studenti, kteří dosáhli úrovně B2 a chtějí si svoje znalosti nechat ověřit, mohou konat mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku First Certificate of English (FCE), jejímž garantem je pro Českou republiku British Council se sídlem v Praze. Zkouška se skládá z písemné a ústní části, její cena je 4450,- Kč a po jejím úspěšném vykonání student získá celoživotní doklad, prokazující jeho jazykovou úroveň, který může mít rozhodující váhu při přijímacím řízení na vybrané vysoké školy či později v procesu ucházení se o zaměstnání.

Studenti naší školy mají od letošního školního roku šanci využít možnosti registrace ke zkoušce FCE přes naše gymnázium, což je zbavuje veškeré administrativy, kterou tato zkouška vyžaduje. V letošním říjnovém termínu se ke zkoušce přihlásilo celkem devět studentů třetího a čtvrtého ročníku, kteří svou zkoušku konali v sobotu 11. října v Praze. Písemná část proběhla v Kongresovém paláci, ústní část v prostorách Britské rady.  Výsledky zkoušky budou mít studenti k dispozici v polovině listopadu.

Dalším možným termínem, kdy se můžete ke zkoušce přes naši školu přihlásit, je duben 2015. Veškeré informace u Mgr. Petry Švajdové, kabinet č. 422.