PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Ve středu 15. října proběhlo školní kolo soutěže „Přírodovědný klokan“. Studenti měli 40 minut na zodpovězení 24 otázek z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu.

Vítězkou kategorie Kadet se stala Andrea Bínová, vítězem kategorie Junior Marek Frauenberg.
Umístění studentů v rámci kraje se dozvíme až po zpracování výsledků krajským koordinátorem.

kat. KADET – tercie, kvarty  
1.            Andrea Bínová (IV. A)                         – 90 b.
2. – 3.     Lucie Myslíková (III. A)                        – 80 b.
                Josef Zátka (III.A)

kat. JUNIOR – kvinty, sexty, 1. A, 2. A
1.            Marek Frauenberg (VI. A)                   – 89 b.
2.            Milan Klimeš (VI. A)                             – 84 b.
3.            Filip Dostál (2.A)                                  – 83 b.
  

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům školního kola gratulujeme.
Lenka Tulková