„Quo vadis“ 2014 aneb zúčastnili jsme se tradiční burzy středních škol

 Gymnázium má každý rok nakročeno mnoha směry a záleží jen na rodičích a studentech, který z nich si pro sebe vyberou. Ve všem je vždy podpoří sehraný tým pedagogických a provozních pracovníků školy.

Tuto filozofii jsme i letos prezentovali na Burze škol, která se konala ve dnech 5. a 6. listopadu v prostorách SOŠ, SOU a U Česká Lípa.

Za vydatné pomoci studentů Petra Paulíka, Jany Cedrychové, Hany Nguyen a Elišky Berkové jsme zde strávili dva příjemné dny, během nichž jsme zájemce o studium mohli detailně seznámit s výhodami a možnostmi studia na gymnáziu.

A bylo čím se chlubit! Studenti úspěšně přijatí na vysoké školy, účast našich studentů v mezinárodních soutěžích a pěkná umístění v krajských a celorepublikových soutěžích, zajímavé jazykové, humanitní i přírodovědné projekty, charitativní akce, možnost studia v zahraničí, volnočasové aktivity a mnoho dalších možností nabízí studium na českolipském gymnáziu.

V září nově otevíráme dva první ročníky čtyřletého studia, můžeme tedy ke studiu přijmout až 60 uchazečů z devátých tříd základních škol, a tak mají všichni zájemci výrazně vyšší šanci na přijetí a kvalitní studium.

V případě osmiletého studia pak můžeme v jedné třídě pro školní rok 2015-16 nabídnout 30 míst.

Srdečně zveme uchazeče o studium na Den otevřených dveří, který se bude konat 3. 12. 2014.

Bližší informace o této akci lze najít na webu školy – www.gym-cl.cz

Studentům, kteří naši školu prezentovali, děkujeme!

Mgr. Veronika Vosálová