Jazykový kurz ve Velké Británii pro mladší studenty zrušen

S politováním musíme ohlásit, že pro malý zájem musíme letos tento kurz zrušit. Zájemci, však neztrácejte naději. Příští rok se můžeme spojit se ZŠ Partyzánská a kurz určitě bude.

Mgr. Naděžda Kadlecová