Anglická literatura jako součást výuky anglického jazyka

 “I read for pleasure and that is the moment I learn the most.” Margaret Atwood

Jedním z povinných předmětů všech studentů Gymnázia Česká Lípa je anglický jazyk. Většinou si studenti uvědomují, že znalost tohoto jazyka je nesmírně důležitá pro jejich budoucnost, a většina studentů k tomuto předmětu s tímto vědomím přistupuje. Existuje celá řada cest, kterými si studenti mohou angličtinu zdokonalovat, ať už se jedná o poslech písní a překládání textů, sledování filmů v angličtině, hraní her v angličtině apod. Každá z těchto cest je přínosná a samozřejmě procvičení angličtiny napomáhá.

Jednou z nejpřínosnějších aktivit pro zdokonalení se v angličtině nicméně stále zůstává čtení – čehokoli J.

S radostí můžeme oznámit, že knihovna naší školy se tento školní rok rozrostla, a to na úctyhodných téměř 300 titulů literatury v angličtině. Stala se tak jednou z nejlépe vybavených knihoven mezi středními školami, a to nejen v našem okrese. Velmi potěšující zprávou je, že studenti i učitelé naší školy si mohou vybírat materiály ke čtení přesně dle své úrovně pokročilosti v jazyce, a to od úplných začátečníků až po pokročilé studenty. Knihovna je bohatě vybavena jednak tzv. „readery“ tj. zjednodušenými texty na různých úrovních pokročilosti v jazyce, které studenty neodradí svou náročností slovní zásoby či gramatiky, ale naopak motivují, dále pak nezjednodušenou literaturou pro opravdu pokročilé studenty. V nabídce je celá řada žánrů – od klasiky přes filmové předlohy až po současné autory. Dále si studenti mohou vybírat ze široké nabídky knih zaměřených na reálie anglicky mluvících zemí, historie, vědy a techniky apod., opět v odstupňované náročnosti dle pokročilosti v jazyce.

Seznam knih, které jsou v současné době v nabídce naší knihovny, najdete ZDE.

Během Studentského odpoledne se dne 18. 11. v učebně č. 418 můžete seznámit se všemi publikacemi, vyučující angličtiny J. Triguinho a J. Poštolka vám pomohou s výběrem vhodné úrovně přesně pro vás. Po Studentském odpoledni budou všechny materiály k dispozici k zapůjčení ve školní knihovně.

Pamatujte…

“Today a reader, tomorrow a leader.”  Margaret Fuller

Mgr. Jana Triguinho

Předsedkyně předmětové komise cizích jazyků