Vyhlašujeme školní kolo soutěže Mladý Demosthenes

I v letošním školním roce, a to již poosmé, se můžou zájemci o soutěž v umění komunikace přihlásit do školního kola soutěže Mladý Demosthenes.

Stejně jako v předchozích ročnících se bude soutěžit v mluveném projevu – 1-2minutovém monologu na téma, které si soutěžící sám připraví (nelze využít textu jiného autora!). Porota složená z vyučujících češtiny na naší škole potom budou hodnotit soutěžící podle předem stanovených kritérií:

                                – využití jazykových prostředků,

– práce s informací,

– originalita témat,

– technika práce s hlasem,

– neverbální komunikace,

– celkový dojem.

Soutěžící může zpracovat jedno z následujících témat (jsou formulována velmi obecně):

Svět kolem nás

Věda e technika

Energetika a my

Fotografie

Umění a kultura

Člověk a společnost

Přátelství

Komunikace

Informační a komunikační technologie

Média v našem životě

Vzdělávání

Člověk a příroda

Zdraví

Problémy mladých lidí

Rodina

Naše budoucnost

Pomoc ostatním

Cestování

Ochrana zvířat

Sport

Soutěžíme ve 4 kategoriích:   I. prima, sekunda

                                               II. tercie, kvarta

                                               III. 1., kvinta – 2., sexta

                                               IV. 3., septima – 4., oktáva

 

Přihlášky posílejte elektronicky p. Malíkové, malikovah@gym-cl.cz, nebo se přihlašte osobně v kab. 216, ev. u svých češtinářů, a to do 5. 12. 2014.

Školní kolo se bude konat 9. 12. 2014  3. a 4. vyučovací hodinu.