Naši žáci oceněni v Liberci

Ve středu 12. listopadu ocenili představitelé Libereckého kraje žáky, kteří v loňském školním roce v dosáhli největších úspěchů v soutěžích o olympiádách. Celkem jich bylo oceněno 39 a nás velmi těší, že šest z nich jsou studenti naší školy.

Jsou to tito naši žáci:

Ondřej Volejník – za 2. místo v celostátním kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce (Ondra v letošním roce získal stipendium v Dijonu a nemohl se slavnosti účastnit),

Cedrik Horčička, Tomáš Kučera, Radek Mahdal, David Tichý – za 2. místo v celostátní matematické soutěži Náboj,

Tomáš Novotný – za reprezentaci v mezinárodní matematické soutěži a přední umístění v chemické a fyzikální olympiádě (Tomáš v květnu úspěšně odmaturoval a nyní je studentem MFF UK).

Tomáš Novotný byl především díky zisku stříbrné medaile na světové matematické olympiádě označen za nejúspěšnějšího reprezentanta Libereckého kraje v soutěžích. Jeho talent je skutečně mimořádný.

Podrobnější komentář o slavnostním předávání cen úspěšným žákům lze najít zde – http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/3192/Liberecky-kraj-ocenil-talentovane-zaky.aspx

Z Krajského úřadu LK jsme obdrželi i následující fotografie našich žáků z této akce.