Studentský den – neoficiální testování IQ

Jednou z nabídek Studentského dne bylo i neoficiální testování IQ, kterého se zúčastnilo celkem 84 studentů. Testování probíhalo přes internet online, takže po absolvování testu každý viděl, jaké hodnoty dosáhl. Studenti měli na výběr ze čtyř různých testů. Hlavním účelem tohoto testování bylo, aby se studenti seznámili s typy úloh, které jsou používány i při oficiálních testech IQ nebo také např. v Logické olympiádě.

Důležité je, když testovaná osoba dosáhne podobnou hodnotu opakovaně a tudíž vyloučí možnost náhodného úspěchu. Ze statistik vyplývá, že asi 70 % lidí má hodnotu IQ 85-115, přibližně 13 % populace má IQ 115-130 a nad 130 už jen necelé 2 % obyvatel Země.

Nejvyššího výsledku během testování na naší škole dosáhl Martin Gabriel ze septimy, kterému se na konci testu objevilo maxičíslo 143. Přes 130 se dostali také Lucka Kunešová, Vladimír Zeman a Lucka Janoušková (všichni z 1.A) a Marek Stránský (2.A). Také mnoho dalších studentů dosáhlo v tomto neoficiálním testování hodnoty IQ přes 120.

Tabulka ukazuje, co znamenají dosažené výsledky. Percentil znamená, kolik % populace má slabší výsledek.

R. Tulka

Intelektové pásmo Percentil IQ
Vynikající intelekt 99 – 100 130a více
Výrazný nadprůměr 91 – 98 121 a více
Mírný nadprůměr 76 – 90 111 – 120
Průměr 26 – 75 90 – 100
Podprůměr 25 a méně 89 a méně

 

 

 

 

 

{gallery}test_IQ_2014:::0:0{/gallery}