Den otevřených dveří 3. 12. 2014

Ve středu 3. prosince proběhl na naší škole tradiční Den otevřených dveří.  Akce byla určena především uchazečům o studium z pátých a devátých tříd.  Návštěvníků přišlo více než 150.

Absolvovali prohlídku školy v doprovodu studentů, během níž mohli vidět také nejrůznější doprovodné programy připravené především v odborných učebnách (fyzikální a chemické pokusy, zábavné úkoly v laboratoři biologie, nabídku učebních materiálů v učebně cizích jazyků, výstavy studentských prací v učebně výtvarné výchovy apod.).

Velký zájem byl též o práci s testovými úlohami z českého jazyka a matematiky. Ta probíhala od 14 do 17 hodin v půlhodinových blocích a uchazeči získali řadu užitečných rad a informací, jak co nejefektivněji postupovat při řešení úloh, a některé si mohli za asistence našich vyučujících samostatně i vyzkoušet.

Celé sady cvičných testů společnosti Scio bylo možné ve studovně zakoupit. Samozřejmostí bylo také seznámení s kritérii a termíny přijímacího řízení v roce 2015.

Atmosféra Dne otevřených dveří byla velmi příjemná a oboustranně vstřícná.  Výborní byli především studentští průvodci.

Děkujeme tímto všem zájemcům o tuto akci za návštěvu a všem žákům i učitelům, kteří se na její přípravě a organizaci podíleli, děkujeme za dobře odvedenou práci a těšíme se na další Den otevřených dveří, který se koná 10. února 2015.

Na závěr přikládáme alespoň jedno ilustrační foto z učebny cizích jazyků: