Chemické stříbro z krajského kola

V pátek 5. 12. se Cedrik Horčička z oktávy B a David Tichý z oktávy A zúčastnili krajského kola Chemické olympiády určené pro studenty nejvyšších ročníků gymnázií. Po náročné praktické části, kde stanovovali titrací fenol thiosíranem sodným v prostředí bromičnanu, psali dvouhodinový test ze čtyř oborů chemie – anorganické, organické, fyzikální a biochemie. Jejich umístění na 2. a 5. příčce v pořadí nejlepších studentů chemie v kraji je velkým úspěchem.

 

Na otázku, zda bude mít Cedrik možnost reprezentovat školu v národním kole, budeme znát odpověď až po zpracování výsledků všech krajských kol. Oběma svým studentům gratuluji, přeji hodně dalších úspěchů nejen v chemii a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Pavla Machová