Zprávy z etwinningu

Po dvou měsících práce na projektu jsme se naučili používat zcela nový twinspace (pracovní plochu pro spolupráci škol). Po vzájemném představování jsme se zaměřili na téma školy. Některé školy připravily video, jiné fotografi, zpracované různým způsobem.

Porovnali jsme systém školství v jednotlivých zemích a zjistili jsme, že pouze v České republice mohou děti začít studoval na gymnáziu již od 11 let. Kromě České republiky mají ve všech ostatních zúčastněných zemích  do rozvrhu zařazené náboženství. V některých zemích mají výběrové předměty, například v Turecku si děti vybírají každý tři výběrové předměty na jeden rok. Jižní státy začínají školu v polovině září a končí na začátku června. Nejdelší školní rok mají české děti, až do konce června. Turci neslaví Vánoce ani Velikonoce, což je logické vzhledem k jejich náboženství.

Naši žáci se naučili pracovat v programu prezi.com, ve kterém vytvořili prezentace na téma Můj den a pohlednice z dovolené kamarádovi. Znalost tohoto nástroje mohou využít i v jiných předmětech. Natočili jsme též krátké video o naší škole a video ze Studentského dne.

http://youtu.be/hv4icF_Rd6g?list=UU5GKboTG4I-tdVI2HkFRGSQ – my school

Studenti z primy připravili krásná vánoční přáníčka pro všechny partnerské školy.

Na naše veřejné aktivity se můžete podívat na této stránce:

http://twinspace.etwinning.net/685/home

Mgr. N. Kadlecová