Projekt Architektura ve vzdělávání

V minulém týdnu měli studenti dějepisného semináře možnost zúčastnit se velice zajímavého workshopu, který se konal pod vedením dvou studentek pražské katedry architektury.   V první půli se studenti teoreticky seznámili s prvky města, typologií veřejných prostor, hranicemi mezi veřejným a soukromým prostranstvím atd. 

Při skupinové činnosti pak pracovali se slepou mapou České Lípy, do níž zakreslovali trasu, kterou si následně prošli.  V průběhu práce v terénu jsme společně analyzovali různé charaktery veřejných prostor (sídlištní zástavba, Mariánská ulice, náměstí, prostor mezi OD Andy a Banco). Na trase jsme si také všímali architektonicky zajímavých staveb, ať už se jednalo o stavby secesní nebo moderní architekturu 20. století. Nový pohled na prostředí, ve kterém žijeme a které ve své každodennosti ani nevnímáme, ale přesto nás ovlivňuje, byl velice zajímavý a inspirující.

Mgr. Jitka Hluštíková