Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2014

V úterý 16. prosince proběhlo předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2014. Mezi zakladatele fondu patřily Heyrovského děti, Mgr. Jitka Černá, rozená Heyrovská a Dr. Michael Heyrovský, CSc. Podporou českých talentovaných studentů se Nadační fond JH snaží naplnit vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny – v r. 1959 v oboru chemie za objev a rozvoj polarografické metody.

Hlavní náplní činnosti NF JH, založeného v r. 1993, je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. Jednou z aktivit NF JH je oceňování nejúspěšnějších středoškolských studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v mezinárodních olympiádách a v oblasti Středoškolské odborné činnosti. Každoročně je tak oceněno kolem deseti studentů z celé ČR.

V roce 2013 byl za své mimořádné úspěchy ve fyzikální a astronomické olympiádě oceněn absolvent GČL Miroslav Hanzelka. Za rok 2014 byl mezi oceněnými další student českolipského gymnázia Tomáš Novotný, nominovaný za úspěchy spojené s letošním ročníkem matematické olympiády – nejúspěšnější český student na Světové matematické olympiádě (IMO), která se konala v červenci v jihoafrickém Cape Town.

Slavnostní ceremoniál se konal v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze. Ceny obdrželo pět studentů za úspěchy v mezinárodních kolech olympiád v matematice, programování, fyzice, chemii a biologii. Další dvě studentky získaly ocenění za vítězství v ústředních kolech olympiád v dějepisu a českém jazyku. Mezi laureáty byli také dva studenti za nejlepší práce v soutěži Středoškolské odborné činnosti SOČ. Ceny nominovaným studentům předával Dr. Michael Heyrovský, CSc. O významu celého slavnostního ceremoniálu svědčí i fakt, že z něj byla odvysílána krátká reportáž v hlavní zpravodajské relaci na programu ČT 1.

Velkým zážitkem pro mne byla už jen možnost účastnit se tohoto ceremoniálu. Velmi působivé bylo, když Tomášovi, stejně jako ostatním nadaným studentům a studentkám, tleskali lidé, kteří jsou váženými vědeckými osobnostmi ve výše zmiňovaných oborech.

video o Jaroslavu Heyrovském

http://www.stream.cz/slavnedny/10003983-den-kdy-prvni-cech-ziskal-nobelovu-cenu-26-rijen

Mgr. Radomír Tulka