Poděkování žákům přírodovědného kroužku

  Přírodovědný kroužek pod vedením Mgr. Lenky Tulkové  velmi často pomáhá v oblasti péče o přírodu a její ochranu. Na sklonku loňského roku se naši žáci podíleli také na úklidu vypuštěného Máchova jezera a 2. 1. jsme obdrželi poděkování od starostky města Doksy, které takto rádi zprostředkováváme – Děkovný dopis.