Školní kolo olympiády AJ pro primy a sekundy

Bude se konat v pondělí dne 26. 1. 2015 od 12.30 hod v učebně číslo 320. Přihlaste se včas u svých vyučujících anglického jazyka.

Soutěž se skládá z poslechu, představení se, jednoho z témat a popisu obrázku. Do okresního kola postupují dva nejlepší.

Témata:

1. My family
2. My school
3. My daily programme
4.My town, my village
5. Hobbies, free time activities

Podrobností k tématům najdete na https://sites.google.com/site/anglictinagympl/
Mgr. N. Kadlecová