Jazykové zkoušky KET, PET a FCE v květnu 2015

Naše gymnázium se stalo partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (www.elec.eu), z čehož pro naše studenty plyne řada výhod.  ELEC organizuje jazykové zkoušky od úrovně A2 až do C2.

Pro naše studenty vyššího gymnázia je určena zkouškaFirst Certificate of English, která ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (Common European Framework of Reference for Languages), kde je tato úroveň definována takto:

Stupeň B2 – Samostatný uživatel: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Jednou z výhod plynoucích z naší spolupráce s ELEC  je místo konání zkoušky, a sice Rumburk, a další výhodou je snížená cena – 4200,- Kč.

Pro naše studenty je vypsán jarní termín v sobotu 16.května 2015. Registrace k tomuto termínu probíhá do 3.dubna 2015.  Zkouška proběhne na gymnáziu v Rumburku od 9,00 do 16,00. Uchazeči se mohou hlásit mailem na svajdovap@gym-cl.cz.

Veškeré informace o zkoušce naleznete na: http://www.cambridge-zkousky.cz/rozsirene-informace/jazykova-zkouska-Cambridge-FCE-anglicky-jazyk-anglictina.html

Možnost skládat zkoušku mají i studenti nižšího gymnázia, pro něž je určena zkouška KET na úrovni A2 nebo zkouška PET na úrovni B1. I k těmto zkouškám mají naši studenti možnost přihlásit se na mailu svajdovap@gym-cl.cz.  Cena zkoušky KET je 2400,- Kč, zkoušky PET 2600,- Kč. Místo a datum konání zkoušky je stejné jako u FCE.

Veškeré informace o zkouškách KET a PET naleznete zde: http://www.elec.eu/cambridge-english

Mgr.Petra Švajdová