Zprávy z etwinningu- leden- únor – Jak se známkuje v Evropě

Během těchto dvou měsíců jsme se zabývali studiem zeměpisu partnerských zemí. Pomocí skládaček, soutěží a jiných aktivit jsme se dozvěděli spoustu nového. Nakonec jsme vytvořili ebook (elektronickou knihu) o všech místech našeho projektu včetně mapek s vyznačením vzdáleností od České Lípy.

Nejblíže jsou nám Poláci z Rudé Slonske (kolem 400 kilometrů) a kupodivu nejdále nejsou Norové z ostrova Averoy, ale Turci z městečka Duze, kteří bydlí přes dva tisíce kilometrů od České Lípy.

http://www.youblisher.com/p/1063263-Our-partners-towns/

Dalším bodem našeho porovnávání bylo aktuální téma vysvědčení a známkování. Došli jsme k zajímavým výsledkům. Například Španělé dávají dětem vysvědčení třikrát za rok a nejlepší známka má hodnotu 10. Při trojce se propadá a dvojku a jedničku prakticky nedávají, bylo by to příliš ponižující.

Turci, Chorvati a Slovinci známkují od 5 do jedné. Pětka je výborný a jednička – propadl.

Italové mají podobné známkování jako Španělé. Nejlepší známka je deset.

Norové známkují od šesti do dvou. Dvojka znamená – neuspěl. Jedničky nedávají vůbec a Poláci jedou na procenta.

Zde je příklad jejich stupnice i s polštinou:

0-29%: 1 (niedostateczny)

30-49%: 2 (dopuszczający)

50-74%: 3 (dostateczny)

75-89%: 4 (dobry)

90-95%: 5 (bardzo dobry)

96-100%:6 (celujący)

V únoru se budou děti učit různé způsoby, jak vyjádřit své volnočasové aktivity –  např. explee, wordle, imagechef.com, tagxedo a další.

Mgr. N. Kadlecová