Matematická olympiáda kategorie B + C

Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se na naší škole konalo klauzurní kolo matematické olympiády kategorie B a C.  Z domácího kola se do něj propracovali v kategorii B čtyři studenti VI. A a  v kategorii C jeden student 1. A. Úspěšnými řešiteli se v kategorii B stali Jan Kytka a Petr Myslík, v kategorii C Vladimír Zeman. Tito studenti nás budou reprezentovat v krajském kole, které se bude konat 31. 3. 2015 v Liberci.

Všem účastníkům děkuji a úspěšným řešitelům přeji do krajského kola hodně pěkných nápadů.

RNDr. Jitka Gabrielová