Naše škola měla opět zastoupení v matematické olympiádě – kategorii PROGRAMOVÁNÍ

V úterý 20. 1. se v Turnově konalo krajské kolo MO v kategorii P. Z domácího kola se do něj úspěšně propracoval  Jan Kytka ze VI. A. V této kategorii spolu dohromady soutěží studenti všech ročníků středních škol. Ač byl Honza ze všech soutěžících nejmladší, obsadil nádherné 2. místo. K výbornému umístění gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Za PK M-F-IVT   RNDr. Jitka Gabrielová