Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Od školního roku 2016/2017 je možné skládat mezinárodní certifikát z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (www.osd.at). Certifikátní zkouška ÖSD patří mezi tři (Rakousko, Německo, Švýcarsko) hlavní zkouškové systémy s uznatelností ve všech německy mluvících zemích, a to jak u zaměstnavatelů, tak u státních institucí a ve školství.

Zkoušky ÖSD jsou zároveň zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů v České republice.

ÖSD pro mládež a dospělé

Zkoušky ÖSD z němčiny pro mládež jsou určené jak studentům, tak dospělým napříč obory, kteří buď využívají standardizace k řízení a akceleraci jazykového pokroku nebo jako doklad potřebný pro prokázání jazykové úrovně při přijímacích řízeních na střední a vysoké školy nebo u zaměstnavatelů v České republice nebo zahraničí.

Jedná se o následující zkoušky:

ÖSD Zertifikat A1

ÖSD Zertifikat A2

ÖSD Zertifikat B1

ÖSD Zertifikat B2

ÖSD Zertifikat C1

ÖSD Zertifikat C2

 

Pro studenty naší školy jsou určené zkoušky ÖSD Zertifikat A2, pro studenty nižšího gymnázia a ÖSD Zertifikat B1/ ÖSD Zertifikat B2, pro studenty vyššího gymnázia. Zkouška se koná 2x ročně (podzim/jaro). Ceník zde: http://www.lingua-rumburk.cz/stranky/46-cenik

Podrobnější informace naleznete na stránkách Institutu http://www.osd.at/

Ke všem uvedeným zkouškám se studenti mohou přihlásit přímo na škole u vyučujících německého jazyka Mgr. D. Hronzové, Mgr. V. Vosálové

Kontakt: hronzovad@gym-cl.cz, vosalovav@gym-cl.cz