Úspěšná burza minerálů na naší škole

V sobotu 7. března se v prostorách našeho gymnázia uskutečnila mimořádná akce – 34. českolipské setkání mineralogů a paleontologů v České Lípě, známé též jako burza minerálů.

Zahájili jsme tak spolupráci s organizací JESIS, s. r.o., která je hlavním organizátorem této tradiční českolipské akce. Burza se uskutečnila v prostorách školní jídelny a čtyř dalších učeben, přičemž všechny tyto místnosti musely být pro tak rozměrnou událost uzpůsobeny. Práci navíc tak odvedli páni školníci, paní uklízečka, vedoucí jídelny, ale i někteří učitelé a žáci. Poděkování  za pomoc vystavovatelům a podíl na zorganizování tohoto setkání si proto zaslouží zejména Mgr. Lenka Tulková a její žáci – Vilém Hron, Ondřej Vosála, Petr Velík, Vojtěch Svoboda, Daniel Sklenář z V.A,  Michal Eisenberger a Kryštof Kejval z kvarty, Marek Frauenberg, Jan Kytka ze VI.A, Martin Gabriel, VII.B a Petr Paulík ze VI.B, a dále Mgr. Milan Bárta.

Burzy se zúčastnilo více než padesát vystavovatelů, kteří obsadili celkem 132 vystavovacích stolů, a navštívilo ji na 450 milovníků minerálů, zkamenělin a  šperků z nich vytvořených.

Reakce na nově zvolené prostředí na našem gymnáziu byly jednoznačně kladné, návštěvníci i vystavovatelé oceňovali především dostatek prostor a velmi dobré světelné podmínky. Poděkování dostáváme i v písemné formě – vybíráme jeden příklad za všechny:

Dobrý den,

dovolte mi touto cestou poděkovat za perfektně zorganizovanou burzu minerálů, které jsem se jako vystavovatel zúčastnil v sobotu 7. 3. 2015.

Příjemným překvapením bylo nejen prostorové uspořádání stolů s perfektním osvětlením, ale i rozmanitost nabídky ve školním bufetu s příjemnou obsluhou.

Poděkování patří rovněž i vašim studentům, kteří ochotně vypomáhali. 

S přáním hezkého dne a snad opětovného setkání s vaší školou v příštím roce

Oldřich Macko

Jílové u Děčína

O příjemné atmosféře panující na této víkendové akci svědčí i následující fotografie.